Vi kan tilby hjelp til følgende:

 • Lønnsrapporter
 • Sende krav om refusjon av sykepenger/inntekt og annet til NAV
 • Kontrollere refusjoner mottatt av NAV
 • Administrere yrkesskade/gruppelivs/ulykkes/helse -forsikringer
 • Info og oppfølging av OTP/ pensjonsordning
 • Lønnsrelaterte utbetalinger (lønn, skattetrekk, utleggstrekk, AGA)
 • Registrering av ansatte i A-ordningen
 • Utarbeide lønnslipper til ansatte
 • Utarbeide årlig sammenstillingsoppgave til ansatte
 • Innrapportere lønn og andre ytelser, skattetrekk og grunnlag AGA
 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Bistand til skriv vedr. sykemelding, permittering, oppsigelse m.m.