Vi har 40 års erfaring med regnskap, rådgivning og fakturering for små bedrifter og utfører vårt arbeid etter god regnskapsførerskikk.

La oss ta hånd om regnskapet så kan du fokusere på det du er best til. Vi holder oversikt på dine inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.

Vi hjelper deg å få på plass nødvendige rutiner/systemer og vi liker å se etter muligheter for å bedre inntjening og likviditet.

Vi bruker Poweroffice Go som regnskapssystem. Du får opplæring slik at du selv kan logge inn i systemet og ha full oversikt. Du kan fakturere selv hvis ønskelig. Vi gjør bokføringen med eller uten arbeidsdeling med deg.

Vi tar årsoppgjør med årsregnskap, skattemelding og andre årlige oppgaver.
Ett av våre spesialområder er forretningsførsel for sameier og borettslag.
Ring oss gjerne på telefon 52 72 77 00/  412 15 080 eller send oss en forespørsel på

kontakt@at-h.no